BIOPLEX®

BIOPLEX®

Viktiga spårämnen i naturenlig form

Spårämnenas funktion i ämnesomsättningen kan liknas vid tändstift.

Zink, järn, koppar och mangan deltar som beståndsdelar i viktiga enzymer och hormoner, i praktiskt taget alla livsprocesser, inte minst i upprätthållandet av immunförsvaret. 

Spårämnen tillsätts i foder för att garantera tillgången till dessa livsviktiga ämnen. Bäst kan hästen tillgodogöra sig spårämnen som ges i form av  BIOPLEX®.  Man har kunnat påvisa att de organiska BIOPLEX®-spårämnena upptas mycket effektivt.

Med BIOPLEX® uppnås följande fördelar:
• Man undgår  de skadliga reaktioner  där det bildas olösliga föreningar i tarmkanalen
• Spårämnet  upptas effektivare  i tarmen och mera kommer hästen till godo eftersom BIOPLEX® kelaterna kan absorberas med hjälp av aktiva transportmekanismer