Om speedex

Hästens välbefinnande - vår röda tråd

Feedex är ett familjeföretag i Österbotten som har tillverkat lantbruksfoder i 25 år. Vi konstaterade att vi inom organisationen och bland våra leverantörer hade ett stort intresse och kunnande inom hästutfodring. Eftersom marknaden av hästfoder är växande, så var det naturligt för Feedex att börja tillverka även hästfoder. Så hösten 2012 föddes produktserien Speedex.

Vi satte som mål att utveckla en foderserie vars främsta uppgift är att se till att hästen mår bra. En frisk häst presterar bättre under såväl träning som i tävlingssammanhang. Särskilt viktigt är det med ett matsmältningssystem, som fungerar störningsfritt, och ett starkt immunförsvar. Här kan Speedex-fodren göra stor nytta.
Råvarorna är omsorgsfullt utvalda. De skall passa hästens mag-tarmsystem och vara lättupptagliga. Detta gäller även för alla viktiga mineraler, spårämnen och vitaminer.

Samarbetet med Alltech®, som är en stor aktör globalt inom forskning kring djurfoder, har varit till stor nytta för Speedex. Feedex använde redan tidigare Alltechs® teknologier i sina foder, så det var ett naturligt steg att använda dem även i hästfodret. Speedex har som  första finska tillverkare tillsatt mykotoxinbindare även i hästfoder.
Mögelgifterna har tyvärr blivit alltvanligare förekommande i spannmål. Därför används mykotoxinbindare allmänt i foder för känsliga djur, såsom suggor, för att minimera skadeverkningarna.

Speedex vinnlägger sig om att följa med forskningen kring hästutfodring. Då europeiska hästforskare samlades till konferens år 2014 i Leipzig (7 th European Workshop on Equine Nutrition) träffade Speedex en brittisk hästforskare som utvecklat en serie näringstillskott för hästar, baserat på mångårigt arbete med prestationshästar på elitnivå. Kontakten ledde till att Speedex kan erbjuda Science Supplements även till hästägare i Finland.