MYCOSORB A+®

MYCOSORB A+®

Mögelgifter – det dolda hotet mot hästens hälsa
- Man kan inte se dem med blotta ögat
- Deras förekomst påvisas endast genom laboratorieanalys
- Det går inte att ta bort dem
- De kan orsaka stora problem

Mögelgifter – vad är de och varifrån kommer de?
- Mögelsvampar finns överallt i marken och på växter
- Under vissa förhållanden bildar mögelsvamparna giftiga ämnen, så kallade mykotoxiner
- Mögelgifter kan bildas både på åkern och under lagring
- Gifter som en gång bildats kan inte avlägsnas

Mögelgifter – hurdana problem kan uppstå?
- Symptomerna är ospecifika, tidvis förekommande, svåra att diagnostisera
- Hos hästar kan de orsaka bl.a.

  • Fodervägran
  • Kolik
  • Fertilitetsproblem
  • Nedsatt immunförsvar
  • I svåra fall neurologiska problem

Mögelgifter – vad kan man göra?
- Lagra fodren korrekt
- Var noga med foder- och utfodringshygien
- Kontrollera kvaliteten på foder och strö
- Men om trots allt?

MYCOSORB A+® – Hästens försäkring mot mögelgifter
- Toxinbindare används allmänt i foder till husdjur för att minska på mykotoxineras skadeverkningar, även i förebyggande syfte
- MYCOSORB A+®, en toxinbindare med vetenskapligt dokumenterad effekt, tillsätts i Speedex Royal, Speedex Future och Speedex Easy