MYCOSORB A+®

MYCOSORB A+®

Homemyrkyt – piilevä uhka hevosen terveydelle
- Niitä ei voi silmin havaita
- Niiden läsnäolo voidaan todentaa vain laboratorionanalyysin avulla
- Niitä ei pysty poistamaan
- Ne voivat aiheuttaa suuria ongelmia

Homemyrkyt – mitä ne ovat ja mistä ne tulevat?
- Homesieniä löytyy kaikkialta maaperästä ja kasveista
- Tietyissä olosuhteissa homesienet muodostavat myrkyllisiä aineita, niin kutsuttuja mykotoksiineja eli homemyrkkyjä
- Kerran muodostuneita myrkkyjä ei voi poistaa

Homemyrkyt – miten ongelmat ilmenevät?
- Oireet ovat usein epämääräisiä, ajoittain esiintyviä, vaikeasti tunnistettavia
- Hevosilla ne aiheuttavat esimerkiksi

  • Syömättömyyttä
  • Ähkyä
  • Lisääntymisongelmia
  • Vastustuskyvyn heikentymistä
  • Vakavissa tapauksissa neurologisia oireita

Homemyrkyt – mitä on tehtävissä?
- Varastoi rehut oikein
- Huolehdi rehu- ja ruokintahygieniasta
- Varmista rehujen ja kuivikkeiden laatu
- Mutta jos sittenkin?

MYCOSORB A+®  – Hevosen turva homemyrkkyjä vastaan
- Homesieppareita käytetään yleisesti kotieläinten rehuissa vähentämään mykotoksiinien haittavaikutuksia, myös ennaltaehkäisevästi
- Speedex Royaliin, Speedex Futureen ja Speedex Easyiin lisätään MYCOSORB A+®, jolla on tieteellistä näyttöä homemyrkkyjen sitomisesta