10 vanliga fel i hästens utfodring

10 vanliga fel i hästens utfodring

1. Alltför lite grovfoder!
Det mest centrala i hästutfodring är att se till att hästen får tillräckligt med grovfoder. Grovfodret är nödvändigt för maghälsa, för att minska förekomsten av magsår och för tjocktarmsfunktionen. Det finns ett samband mellan för lite grovfoder och beteendestörningar. Om du är orolig för att din häst äter för mycket kan du använda finmaskigt hönät eller använda munkorg på betet för att få hästen att äta långsammare.

2. Plötsliga foderbyten!
Hästen är beroende av mikroberna i tjocktarmen. Detta i sin tur innebär att tjocktarmens funktion och hälsa är beroende av mikroberna som finns där. Plötsliga förändringar i utfodringen kan leda till betydande störningar i tjocktarmens funktion, som det kan ta upp till 3-4 veckor att normalisera. I värsta fall kan följderna bli allvarliga såsom t.ex. kolik. Därför är det ytterst viktigt att alla förändringar i foder och utfodring görs gradvis. Till exempel när ett höparti håller på att ta slut, försäkra dig om att följande parti levereras i god tid. Så att du kan blanda in av det nya höet i det gamla i 7-10 dagar och småningom övergå till det nya partiet. Detta minskar märkbart risken för störningar i tjocktarmens funktion.

3. För sällan och för mycket!
Grundregeln har alltid varit ”utfodra lite och ofta” och detta på goda grunder. Risken för magsår och störningar i fodersmältningen ökar med ju färre och större fodergivor du ger.

4. Dåligt grovfoder
Om din häst klarar sig på lite foder (bra foderutnyttjande) vill du kanske välja ett grovfoder med lägre energiinnehåll till din häst. Det är ändå viktigt att grovfodret håller god hygiensk kvalitet. Mögel, bakterier och jäst, som förekommer i dåligt skördat och lagrat grovfoder, kan orsaka problem i såväl andning som fodersmältning.

5. Utfodring med endast kraftfoder!
För att upprätthålla god tarmhälsa skall hästen få både grovfoder och kraftfoder vid samma utfodringstillfälle.

6. Utfodring alltför nära arbete
Det ideala är att utfodra hästen minst 4 h före arbete. Om tiden mellan utfodring och arbete blir för kort, kan hästen verka slö eller känna obehag.

7. Förlita sig på att endast saltsten räcker
Fyra olika oberoende vetenskapliga studier har visat att hästar INTE reglerar sitt saltintag då de har fri tillgång till saltsten. Antingen slickade hästarna inte alls på dem eller så överutnyttjade de dem. De hästar som slickade på sina saltstenar fick sällan den rätta mängd salt de behövde.

8. Otillräcklig mineralutfodring till hästar i arbete
Vanliga foderstater till häst innehåller lite natrium och mycket kalium. Därför behöver hästar åtminstone ett litet tillskott av salthaltigt mineralfoder dagligen även i vila. Hästar i arbete förlorar mera mineralämnen (elektrolyter) i urin, träck och svett än hästar i vila. Om dessa förluster inte kompenseras kan det över tid uppstå brist och obalans som leder till nedsatt prestation och möjligen allvarliga tillstånd såsom t.ex. korsförlamning. Hästar i arbete behöver mineraltillskott varje dag.

9. Elektrolyttillskott endast när hästen skall tävla
Det är ingen vits att börja ge elektrolyter några dagar före tävling eller på tävlingsplatsen. Detta kan inte kompensera en brist som har uppstått under flera veckors eller månaders tid. Resultatet blir bara att hästen tappar aptiten eller att matsmältningen störs. Utfodra mineralämnen (elektrolyter) dagligen i små mängder för att undvika brist eller obalans. Hästens njurar kan utsöndra ett överskott i urinen eller behålla de mängder som kroppen behöver. Om det saknas elektrolyter i foderstaten så kan inte ens njurarna rätta till det.

10. Extra kraftfoder på tävlingsdagen
I bland vill man ge hästen en extra kraftfodergiva då man vet att hästen skall prestera på träningen eller tävling. Hästen har ingen nytta av detta, eftersom den energi den förbrukar redan lagrats i musklerna under de föregående dagarna eller tas från nedbrytningen av fiber som redan finns i tjocktarmen. Man skall undvika att ge större kraftfodergivor än vanligt då detta endast ökar risken för korsförlamning eller kolik.


Dr David Marlin

 

Speedex en partner för Ryttar-VM år 2014

Speedex fick äran att gå med i Alltechs exklusiva partnerskapsprogram för ”Alltech FEI World Equestrian Games™2014 in Normandy”, dvs Ryttar-VM som...

Med fokus på hästens välbefinnande och dolda hot

Efter lanseringen år 2012 med tre foder, så växte Speedex-sortiment ganska snabbt med ett foder till, nämligen energikompletteringsfodret Speedex...

Speedex firar 10 år

Speedex-hästfoderserie fyller 10 år. Johanna Sundqvist, produktansvarig på Speedex, berättar: ”För drygt 10 år sedan började vi diskutera runt en...

Viktigt att dricka tillräckligt – också på vintern

Av

Johanna Sundqvist

Vintern och kallt väder är här. Många hästar dricker inte tillräckligt och då kan risken för kolik öka. Ett tillräckligt vattenintag är...

Grovfoderkvalitet - vad berättar höanalysen?

Grovfoder, eller hö, är den centrala delen vid utfodring av hästar. All annan utfodring planeras utgående från grovfodret. Skördetidpunkt och...

Det dolda hotet mot hästens hälsa

Mögelgifter eller mykotoxiner kan vara en orsak till de många och diffusa problem som vi ser hos hästar i dag. Problem såsom nedsatt foderintag,...

Nu finns Speedex-foder även att fås i Västernorrland från Råna lantbruk i Njurunda.

Råna lantbruk – gårdsbutik med brinnande hästintresse

Thom och Jessica är det drivande paret bakom Råna lantbruk, som ligger i Njurunda söder om...

Speedex-foder är tillgängliga i Sverige!

Susanne med sin egen uppfödning Versace L, född 2020, SWB, e. Gammelenggårds Zappa .

Sedan våren 2021 är Speedex-foder tillgängliga för...

Tarmhälsa och motståndskraft från föl till fullvuxen

Bio-Mos är en naturlig foderråvara som består av oligosackarider, som kommer från en speciellt utvald jäststam. Bio-Mos förhindrar att skadliga...

Med Speedex mot toppresultat i körning

Av

Leena Vähä-Erkkilä, V-Equus Driving Team

Körning är en mångsidig och krävande sport, där riktig utfodring och högkvalitativa fodertillskott har stor betydelse för hästens välbefinnande...

Sidor